Lưu trữ Danh mục: Công ty

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE TMĐT TRUONGPHATGROUP.COM

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT TRUONGPHATCORP.COM I. Nguyên tắc chung Website thương mại điện tử truongphatgroup.com do Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Đầu Tư Máy Trường Phát (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành […]

Call Now Button